Historiek

Begin jaren ’50 ondernam Paul, ON4HV (*), de eerste experimenten met ATV (Amateur TeleVisie).
Ter vergelijking: in 1953 startte het toenmalige NIR (later BRT(N), nu VRT) met regelmatige TV uitzendingen.
ON4HV’s uitzendingen gebeurden eerst op de 50 Mhzband (kanaal 4), later op de 70cm (430 Mhz) amateurband.
Tot een paar jaar geleden zond hij steeds elke zondag voormiddag een programma uit waarin één of meer technische vraagstukken haarfijn uit de doeken gedaan werdt. Uniek aan deze werkwijze was het feit dat "feedback" in de vorm van bijkomende vragen en/of opmerkingen onmiddellijk gegeven kon worden via een 2 meter fonieverbinding: nog voor het woord "interactief" uitgevonden werd, paste ON4HV dit principe reeds toe. (*) Paul van Elzen, ON4HV, overleed op 31 december 2009.
ON4HV/T

ON6UA
Twintig jaar geleden startte Staf, ON6UA, uit Lier ook regelmatige uitzendingen.
Elke donderdagavond behandelde hij daarin amateurthema’s in de breedste zin van het woord, met onder andere reportages over wat er zich in het radiowereldje afspeelde e.d.
Helaas is ook Staf moeten stoppen met deze regelmatige uitzendingen. Beide stations waren de pioniers.
Nu zijn er verschillende initiatieven waar echter veel minder structuur achterzit. Het nadeel aan alle ATV uitzendingen was dat zowat 70 à 75 % van de 70cm amateurband door een enkel ATV station in beslag wordt genomen, wat in de beginjaren nog niet tot al te veel conflicten met andere gebruikers van deze band leidde.
Halverwege de jaren ’80 echter waren die er wel: door het voortschrijden van de techniek werd de UHFband meer en meer gebruikt voor andere communicatiesystemen zoals telefonie (al dan niet via relaisstations), satellietverkeer, en liep een belangrijk deel van de digitale AX.25 netwerkverbindingen (Packet Radio) op dezelfde band.
Het ATVgebeuren dreigde in de verdrukking te komen en daarom werd het plan opgevat om een hoog opgesteld ATV relaisstation in het Antwerpse te bouwen.
De ATV repeater heeft ingangsfrekwenties op de 10GHz en de 2.3GHZ band en een uitgangsfrekwentie op de 1,3GHz band (23cm).
ARC vzw heeft dit project van onder andere ON1BPS en ON7IZ van in het begin ondersteund.
Sinds de ATV repeater in gebruik is genomen kan men met vrij eenvoudige hulpmiddelen het signaal ervan ontvangen tot ver buiten regio: in het Brusselse en het Gentse zijn er vrij veel trouwe kijkers van het ATV relais. ON0MTV is trouwens niet het enige ATV relais in België, wel het oudste.